Drewmet - kotły CO

Wzornictwo elementem budowy pozycji konkurencyjnej firmy ZPUH “Drew-Met” S.C. Maria Lubera Stanisław Lubera na rynku ekologicznych kotłów grzewczych

Tytuł projektu: Wzornictwo elementem budowy pozycji konkurencyjnej firmy ZPUH “Drew-Met” S.C. Maria Lubera Stanisław Lubera na rynku ekologicznych kotłów grzewczych

Okres realizacji projektu: 20.05.2019 – 15.10.2019

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zakup indywidualnych usług doradczych, które obejmować będą przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej firmy ZPUH “Drew-Met” S.C., celem zwiększenie świadomości wzorniczej. W ramach AUDYTU WZORNICZEGO przeprowadzone zostaną następujące działania:

 1. Analiza wzornicza beneficjenta w zakresie: – oferty produktowej, – modelu biznesowego, – technologii, – struktury organizacyjnej, – procesów komunikacji, – strategii marketingowej, – zdefiniowania i charakterystyki klientów, – zdefiniowania i charakterystyki konkurencji, – zdefiniowania i charakterystyki kluczowych trendów branżowych.
 2. Analiza potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,
 3. Analiza oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa,
 4. Analiza potencjału rynkowego.

  Audyt będzie przeprowadzony przy pomocy różnorodnych technik kreatywnych i warsztatów, mające na celu zwiększenie świadomości wzorniczej w firmie ZPUH “Drew-Met” S.C. Audyt wzorniczy zakończy się opracowaniem Raportu z audytu w formie tzw. STRATEGII WZORNICZEJ.

  Cel projektu: Głównym celem projektu będzie zwiększenie umiejętności zarządzania wzornictwem przez kadrę kierowniczą firmy ZPUH “Drew-Met” S.C., poprzez zainicjowanie trwałej współpracy z ekspertami w obszarze rozwoju i wdrażania nowych usług atrakcyjnych rynkowo oraz trwałe wykorzystywanie wzornictwa w dotychczasowej działalności firmy.

  Planowane efekty projektu to:

  1. Trwałe zainicjowanie i wykorzystywanie wzornictwa w działalności firmy;
  2. Wprowadzenie nowych produktów o wysokich parametrach ekologicznych;
  3. Pozyskanie grupy klientów dla których ekologia i wzornictwo są istotą decyzji zakupowych;
  4. Poprawę identyfikacji wizualnej produktów i marki firmy;
  5. Zwiększenie przychodów.

   Wartość projektu: 110 577.00 PLN

   Wkład Funduszy Europejskich: 76 415.00 PLN

   Projekt „Wzornictwo elementem budowy pozycji konkurencyjnej firmy ZPUH “Drew-Met” S.C. Maria Lubera Stanisław Lubera na rynku ekologicznych kotłów grzewczych” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0059/18-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

   Skip to content