Drewmet - kotły CO

Wdrożenie do produkcji innowacyjnego kotła na pellet

Cel projektu: Celem strategicznym projektu jest dywersykacja dotychczasowej produkcji zakładu i wprowadzenie na rynek nowego produktu którym jest typoszereg kotłów na pellet BIOTEC KOMPAKT (o mocy 12, 16, 23, 27kW), którego konstrukcja i sposób działania został opracowany w wyniku przeprowadzonych prac badawczo–rozwojowych

Beneficjent: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy DREW-MET s.c. Maria Lubera, Stanisław Lubera

Skip to content