Wdrożenie do produkcji innowacyjnego kotła na pellet

Dodano: 11:09, 14/09/2017

Tytuł projektu: „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego kotła na pellet”

Opis projektu: Projekt obejmuje budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną wraz z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości złożonej z działek o nr ew. 209/9 i 214/5 w Kolbuszowej oraz zakup nowych maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia produkcji tj. a) wycinarki laserowej CNC; b) zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego oraz c) prasy krawędziowej CNC.

Cel projektu: Celem strategicznym projektu jest dywersyfikacja dotychczasowej produkcji zakładu. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zidentyfikowaną lukę na rynku kotłów na pellet oraz niepełnego zaspokojenia potrzeb odbiorców przez produkty dostępne w chwili obecnej.

Planowane efekty: Wprowadzenie na rynek nowego produktu którym jest typoszereg kotłów na pellet BIOTEC KOMPAKT (o mocy 12, 16, 23, 27kW), którego konstrukcja i sposób działania został opracowany w wyniku przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych.

Wartość projektu: 4 765 293,25 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 711 955,50 PLN

Projekt „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego kotła na pellet” (umowa o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0109/16-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, w ramach  Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie