Zapytanie ofertowe nr 3/RPO141/2017

Dodano: 12:05, 23/05/2017

Zapytanie ofertowe nr 3/RPO141/2017 na dostawę, montaż i instalację kompletnego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego

Zakład Produkcyjno-Usługowo Handlowy „DREW-MET” S.C. Lubera Maria, Lubera Stanisław zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż i instalację kompletnego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego realizowanej w ramach projektu pn. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego kotła na pellet” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie

Zapytanie ofertowe Nr 3

1 ZO_DREWMET_Zał 1 formularz oferty Nr 3

2  ZO_DREWMET_Zał 2 oświadczenie o braku powiązań Nr 3

3  ZO_DREWMET_Zał 3 parametry oferowane Nr 3

4  ZO_DREWMET_Zał 4 wykaz doświadczenia Nr 3