Zapytanie ofertowe nr 2/RPO141/2017

Dodano: 14:05, 12/05/2017

Zapytanie ofertowe nr 2/RPO141/2017 na dostawę, montaż i instalację wycinarki laserowej CNC

Zakład Produkcyjno-Usługowo Handlowy „DREW-MET” S.C. Lubera Maria, Lubera Stanisław zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu pn. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego kotła na pellet” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie.

 

Zapytanie ofertowe

1  ZO_DREWMET_Zal 1 formularz oferty

2 ZO_DREWMET_Zal 2 oświadczenie o braku powiązań

3 ZO_DREWMET_Zal 3 parametry oferowane

4 ZO_DREWMET_Zal 4 wykaz doświadczenia