Wdrożenie do produkcji innowacyjnego kotła na pellet

Dodano: 13:04, 14/04/2017

Z przyjemnością informujemy, iż sukcesem zakończyły się starania Zakładu Produkcyjno Usługowo Handlowego DREW-MET s.c. Maria Lubera, Stanisław Lubera o pozyskanie środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie na realizację projektu pn. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego kotła na pellet”.

Wdrożenie do produkcji innowacyjnego kotła na pellet