Sterownik SK-15z
WYPOSAŻENIE

Charakterystyka urządzenia

Sterownik do kotła z podajnikiem
SK-15z dla modelu
EKO-PRIM KOMFORT ED

Funkcje realizowane przez sterownik:
sterowanie wentylatorem i podajnikiem ślimakowym;
sterowanie pompą C.O., C.W.U., podłogową;
sterownie siłownikiem zaworu mieszającego;
możliwość podłączenia regulatora pokojowego.

Wyposażenie sterownika:
duży wyświetlacz graficzny, manipulator;
czujniki temperatury: C.O., C.W.U., podłogowej,
zaworu i powrotu;
zabezpieczenie temperaturowe kotła (termik) i podajnika;
kabel zasilający, kabel zasilający pompę C.O.;
obudowa panelowa pod zabudowę kotła.