Zawór schładzający dwufunkcyjny Regulus DBV
AKCESORIA

Zawór schładzający dwufunkcyjny Regulus DBV
Charakterystyka urządzenia

Podczas montażu trzeba zwrócić szczególną uwagę na to aby czujnik znajdujący się u dołu zaworu był zanurzony w płynącej wodzie grzewczej, prawidłowy jest np. montaż bezpośrednio na kotle. Zainstalowanie zaworu na zbyt oddalonym trójniku może powodować odczyt zbyt niskiej temperatury.

Instalacji może dokonać wyłącznie osoba do tego przeszkolona. Dla sprawnego funkcjonowania dwudrożnego termostatycznego zaworu schładzającego (dalej zwany DBV) konieczne jest zachowanie przewidzianych warunków jego instalacji oraz zachowanie kierunku przepływu oznaczonego na korpusie zaworu. Zawór montuje się zawsze na wyjściu gorącej wody lub bezpośrednio na kotle w jego górnej części, gdzie ogrzana woda jest wprowadzana do systemu grzewczego. Podczas instalacji zaworu DBV należy sprawdzić czy użyte gniazdo ¾“ , czy to na rurze czy na kotle, umożliwi pełne zanurzenie termostatycznej części zaworu. Po zamontowaniu zaworu w gwincie ¾“ należy do miejsca „C“ (patrz rysunek 1), podłączyć rurę odpływową, którą będzie wypuszczana gorąca woda z kotła. Do miejsca „A“ należy podłączyć wejście zimnej wody, która po załączeniu się zaworu doprowadzi wodę chłodzącą kocioł. Na wejściu zimnej wody należy zamontować filtr chroniący zawór przed zanieczyszczeniem. Do miejsca „B“ przyłącza się rurę, która będzie podłączona do powrotu wody z systemu ogrzewania w pobliżu kotła (patrz rysunek 2).

Zawór można instalować pionowo lub poziomo. Przy zamontowaniu poziomym, konieczne jest, aby wyjście gorącej wody „C“ było skierowane w dół. Zaworu nie wolno instalować głowicą zaworu w dół.

Na dopływie świeżej wody należy zamontować zawór antyskażeniowy.

Temperatura otwarcia: 100oC (+0oC -50oC)
Maksymalna temperatura: 120oC
Maksymalne ciśnienie w kotle: 4 bar
Maksymalne ciśnienie wody chłodzącej: 6 bar

(Może być konieczność zastosowania reduktora ciśnienia) Nominalny przepływ wody dla Δp 1 bar : 1,8 m3/godz

Gwint: 3/4 ”

zawór DBV