Zawór bezpieczeństwa WATTS 1/2 – 2,5 bara
AKCESORIA

Zawór bezpieczeństwa WATTS 1/2 - 2,5 bara
Charakterystyka urządzenia

Membranowe zawory bezpieczeństwa służą do zabezpieczania systemów ciśnieniowychprzed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia.

Stosowane w instalacjach wypełnionych wodą lub mieszankami wody.

Opis techniczny

  • Korpus mosiężny
  • Membrana odporna na ciepło
  • Pokrętło z żywicy przeciwwstrząsowej
  • sprężyna ze stali NiCr
  • Ciśnienie otwarcia 2,5 bara (ustawione fabrycznie, brak możliwości zmiany nastawy)