Zasmolenie, zarastanie sadzą kotła

Dodano: 07:06, 29/06/2016

– kocioł pracuje na niskich temperaturach (zalecana wynosi 60 st.C)

– przewymiarowany kocioł – zbyt duże gabaryty powodują niedogrzanie kotła

– paliwo o zbyt dużej wilgotności (w przypadku drewna – powinno być sezonowane przynajmniej 2 lata)

– paliwo o niskiej kaloryczności (wytwarza się duża ilość sadzy przy dużym spalaniu opału)

Należy wyczyścić a następnie przepalić kocioł na wyższych temperaturach, przy użyciu wysokokalorycznego paliwa.