Występowanie efektu stukania na rusztach wodnych w kotle?

Dodano: 13:06, 29/06/2016

Stukanie na rusztach wodnych w kotle zasypowym to oznaka miejscowego ogrzania wody powyżej temperatury wrzenia. Przyczyną takiego zjawiska jest słabym obiegiem wody.

Co zrobić by je zlikwidować?

– instalacja nie posiada pompy obiegowej C.O.
– jeśli posiadasz pompę obiegową to zwiększ jej zakres pracy, albo zmień pompę na większą (np. w przypadku kiedy obszar instalacji jest większy od założonego dla danej mocy pompy przez producenta)
– zmień sposób rozpalania na wolniejszy przy którym występuje mniejsza temperatura spalin
– sprawdź czy kocioł jest wypoziomowany (przy odchyłach od pionu, może następować nierównomierne rozłożenie wody w kotle)