Tworzą się „spieki” w komorze spalania

Dodano: 12:06, 29/06/2016

– opał ma zbyt dużą wilgotność, lub jest niskiej jakości (tj. Mała kaloryczność – zalecana wynosi w przypadku węgla, miału,

– deflektor jest umieszczony zbyt nisko nad paleniskiem (może spowodować szybkie spalanie opału, co powoduje duże straty energetyczne).