Kiedy występują wybuchy w kotle?

Dodano: 13:06, 29/06/2016

W trakcie przerwy pracy nadmuchu rozpalanego kotła zmniejsza się temp. paleniska poniżej temp. zapłonu gazów wydzielanych przez paliwo, przez co wzrasta ich stężenie w komorze spalania. Ponowne załączenie wentylatora powoduje w krótkim czasie wzrost temperatury zapłonu gazów (powyżej 300-400 st. C) co powoduje ich nagły zapłon. Spalanie nagromadzonych gazów zwiększa ciśnienie czego efektem jest wybuch.

Dodatkowe przyczyny nagromadzania się gazów w komorze spalania kotła:

– nieprawidłowy ciąg kominowy
– zła jakość paliwa
– zbyt rzadka częstotliwość cykli przedmuchów
– brak odbioru ciepła
– zakręcone lub zdławione zaworami termostatycznymi odbiorniki ciepła
– zapowietrzona instalacja lub kocioł
– niewłaściwie dobrany kocioł do powierzchni użytkowej
– nieodpowiednio ustawione parametry sterownika kotła