Czy można dopuszczać wodę do instalacji podczas pracy kotła?

Dodano: 12:06, 29/06/2016

NIE!!! Uzupełnianie wody w układzie C.O. na rozgrzanym kotle stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo rozszczelnienia kotła i instalacji grzewczej. Niedopuszczalne i zabronione jest uzupełnianie wody w instalacji w czasie pracy kotła, zwłaszcza gdy kocioł jest silnie rozgrzany, ponieważ w ten sposób można spowodować jego trwałe uszkodzenie.

Wodę należy dolewać tylko w czasie postoju w pracy kotła. Jeżeli występują ubytki na przykład w skutek nieszczelność instalacji, należy niezwłocznie je uszczelnić, ponieważ grozi to wytwarzaniem kamienia kotłowego, co w efekcie prowadzi do uszkodzenia kotła.