Czy kotły można montować w układzie zamkniętym?

Dodano: 12:06, 29/06/2016

Przepisy dopuszczają montowanie kotłów na paliwa stałe w układzie zamkniętym przy spełnieniu wymagań zawartych w obowiązujących przepisach. Sugerujemy podłączenie kotła poprzez wymiennik płytowy – kocioł w układzie otwartym a za wymiennikiem instalacja w układzie zamkniętym lub z zastosowaniem wężownicy schładzającej.