Sterownik SK-11z
WYPOSAŻENIE

Sterownik SK-11
Charakterystyka urządzenia

Sterownik do kotłów z nadmuchem

Sterownik wyposażony jest w:
– trzycyfrowy wyświetlacz numeryczny;
– kontrolki zadziałania pomp, dmuchawy, kontrolkę informującą o wystąpieniu sytuacji alarmowej oraz braku opału;
– kontrolkę informującą o stanach sterownika:
GOTOWOŚĆ (kontrolka nie świeci), ROZPALANIE (kontrolka miga), PRACA (kontrolka świeci), WYGASZANIE (kontrolka miga i świeci kontrolka BRAK OPAŁU);
– lampki wskazujące aktualnie wyświetlany parametr;
– przyciski służące do wyboru aktualnego parametru;
– przyciski służące do zmiany wartości aktualnego parametru;
– przycisk [ START/STOP ] służący do uruchomienia / zatrzymania procesu palenia;
– główny wyłącznik zasilania (przyłącze sterownika);
– bezpiecznik topikowy (przyłącze sterownika);

Instrukcja sk11z multilanguage v1.2