Kotły

Mamy zaszczyt zaprezentować ofertę naszej firmy dotyczącą kotłów C.O. na paliwa stałe. Wszystkie prezentowane kotły są naszej własnej produkcji. Dzięki zastosowaniu bardzo wytrzymałych materiałów oraz nowoczesnych procesów technologicznych możemy zapewnić, że nasze produkty są najwyższej jakości.
BIOTEC
BIOTEC to w pełni ekologiczny kocioł przystosowany do spalania pelletu drzewnego z nowoczesną metodą regulacji za pomocą zaawansowanego sterownika ST-976 z PID. Wielofunkcyjny regulator kotła pozwala na pełną kontrolę stopnia dozowania paliwa, kontrolę procesu automatycznego rozpalania paliwa (pelletu) oraz parametrów procesu spalania. Automatyczny zapłon paliwa, wygaszenie paleniska oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury, zapewnia możliwość ciągłej pracy kotła oraz współpracy z zasobnikiem c.w.u.w okresie letnim. Najwyższej jakości materiały użyte w produkcji żeliwnego palnika gwarantują jego długotrwałą eksploatację, natomiast odpowiednia konstrukcja wymiennika wykonana z atestowanej stali kotłowej P265GH o gr. 6 mm oraz elementów ceramicznych zapewnia optymalne warunki spalania paliwa, wysoką sprawność oraz niską emisją zanieczyszczeń. Kocioł spełnia wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5. normy PN EN 303-5:2012 potwierdzone świadectwem Nr OS/187/CUE/14 wydanym przez akredytowane Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi.
EKO-PRIM
Kotły EKO-PRIM to wysoce efektywne urządzenia posiadające podwójną komorę paleniskową. Dolna komora wyposażona w trwały żeliwny podajnik retortowy słu-ży do automatycznego spalania eko-groszku. Natomiast górna część z rusztem wodnym umożliwia wykorzystanie tradycyjnych paliw takich jak węgiel i drewno. Dzięki takiemu rozwiązaniu konstrukcyjnemu uzyskujemy pełną swobodę w dobo-rze stosowanego paliwa. Zaawansowany technicznie sterownik obsługuje 4 pompy (c.o., c.w.u., cyrkulacyjna i podłogowa) zapewniając wysoki komfort użytkowania. Duży zasobnik paliwa pozwala na bezobsługową eksploatację od 3-4 dni.
EKO-PRIM KOMPAKT
Kotły EKO-PRIM są komfortowymi urządzeniami grzewczymi wypo- sażonymi w automatyczny żeliwny podajnik paliwa oraz powiększoną komorę spalania. Całkowite zasypanie zasobnika paliwem, pozwala na bezobsługową pracę kotła centralnego ogrzewania przez wiele dni. Sterownik ST 480 z funkcją PID kontroluje proces spalania poprzez po- dawanie odpowiedniej porcji paliwa oraz regulację siły nadmuchu po- woduje, że urządzenia te są jednymi z najtańszych w eksploatacji a jed- nocześnie oferują najwyższy komfort obsługi dla kotłów węglowych. Najwyższej jakości materiały użyte w produkcji żeliwnego palnika gwa- rantują jego długotrwałą eksploatację, natomiast odpowiednia kon- strukcja wymiennika wykonana z atestowanej stali kotłowej P265GH o gr. 6 mm oraz elementów ceramicznych zapewnia optymalne warun- ki spalania paliwa. Dodatkowe zawirowacze spalin gwarantują wysoką sprawność oraz niską emisję zanieczyszczeń. Kocioł spełnia wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5. normy PN EN 303-5:2012 potwierdzone świadectwem Nr OS/186/CUE/14 wydanym przez akredytowane Laboratorium Badawcze Kotłów i Urzą- dzeń Grzewczych w Łodzi.
MJ-EKONOMIK
Kotły MJ-EKONOMIK są nowoczesnymi urządzeniami wyposażonymi w automatyczny żeliwny podajnik paliwa. Na bezrusztowym palenisku tzw. retortowym, spala się dokładnie taka porcja węgla, jaka jest niezbędna do uzyskania nastawionej przez użytkownika temperatury za pomocą sterownika mikroprocesorowego. Sterownik ST 480 z funkcją PID kontroluje proces spalania poprzez podawanie odpowiedniej porcji paliwa oraz regulację siły nadmuchu powoduje, że urządzenia te są jednymi z najtańszych w eksploatacji a jednocześnie oferują najwyższy komfort obsługi dla kotłów węglowych. Najwyższej jakości materiały użyte w produkcji żeliwnego palnika gwarantują jego długotrwałą eksploatację, natomiast odpowiednia konstrukcja wymiennika wykonana z atestowanej stali kotłowej P265GH o gr. 6 mm oraz elementów ceramicznych zapewnia optymalne warunki spalania paliwa, wysoką sprawność oraz niską emisją zanieczyszczeń. Kocioł spełnia wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5. normy PN EN 303-5:2012 potwierdzone świadectwem Nr OS/184/CUE/14wydanym przez akredytowane Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi.
DREX
DREX to kocioł na paliwa stałe, skonstruowany z myślą o spalaniu drewna w postaci polan. Kotły pracują z wykorzystaniem naturalnego ciągu powietrza za pomocą klapki uchylnej w drzwiczkach popielnikowych, która nastawiana może być ręcznie lub za pomocą miarkownika ciągu, a proces spalania nie wymaga użycia energii elektrycznej. Pojemna komora spalania i obszerne drzwiczki załadunkowe umożliwiają palenie dużymi kawałkami drewna o długości do 55 cm*, bez konieczności jego rozdrabniania. DREX jest kotłem o prostej, ale przemyślanej konstrukcji co gwarantuje jego niezawodną pracę i dobre parametry spalania. Kocioł wyposażony jest w solidny ruchomy ruszt żeliwny, został również przystosowany do pracy z miarkownikiem ciągu kominowego. Doskonale nadaje się do zasilania instalacji grawitacyjnych. * długość komory zasypowej dla mocy 20 kW i 24 kW.
MJ-1
Udoskonalona technicznie i odświeżona wizualnie seria kotłów MJ-1 jest sprawdzoną konstrukcją przystosowaną do spalania paliw stałych, o dużej komorze zasypowej i łatwym czyszczeniem kanałów konwekcyjnych. Budowa kotła jest zaprojektowana tak, aby płomień uzyskany ze spalającego się opału obiegł jak największą powierzchnię wymiennika. Kocioł wyposażony jest w żeliwny ruszt ruchomy, oraz ruszt wodny, który efektywnie odbiera energię cieplną z palącego się paliwa grzewczego. Dzięki zastosowaniu czterech lamel wodnych usytuowanych w poziomie uzyskano wysoki wzrost sprawności, dzięki czemu seria kotłów MJ-1 jest maksymalnie wykorzystana energetycznie wykorzystując naturalny ciąg spalin.
MJ-2
Kotły typu MJ-2 należą do popularnych urządzeń grzewczych z dolnym spalaniem paliw stałych. Nowoczesna stylistyka, oraz wprowadzone nowe rozwiązania techniczne pozwoliły maksymalnie ograniczyć ilość połączeń spawanych. Dzięki zastosowaniu trzech lamel wodnych usytuowanych w pionie, wymuszono labiryntowy obieg spalin, czyli dłuższą drogę oddawania ciepła, sprawiając przy tym, że kotły te są maksymalnie wykorzystane energetycznie, wykorzystując naturalny ciąg spalin. Kocioł posiada również ruszt ruchomy żeliwny oraz ruszt wodny, który efektywnie odbiera energię cieplną z palącego się paliwa. Zastosowanie miarkownika ciągu pozwala regulować wydajnością kotła, oraz utrzymaniem stałej zadanej temperatury.
MJ-1NM
Nowa linia kotłów MJ-1NM to estetyczny wygląd i nowoczesne rozwiązania techniczne. Dzięki wprowadzonym zmianom w postaci ograniczonej ilości połączeń spawanych została znacznie wydłużona trwałość kotłów. Nowoczesny sterownik automatycznie reguluje wydajność cichobieżnego wentylatora nadmuchowego który wtłacza powietrze do komory spalania za pomocą wielopunktowego systemu doprowadzania powietrza. Sterownik umożliwia także podłączenie pompy obiegowej c.o. i c.w.u. Czterokopertowy układ komór spalinowych pozwala na maksymalny odbiór ciepła ze spalin, dzięki czemu uzyskano wysoki wzrost sprawności. Kocioł posiada również ruszt ruchomy żeliwny oraz ruszt wodny, który efektywnie odbiera energię cieplną z palącego się paliwa.
MJ-3
Wprowadzone nowatorskie rozwiązania oraz estetyczny wygląd sprawiają że kotły typu MJ-3 to wysokoefektywne i ekologiczne urządzenia grzewcze. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej konstrukcji w postaci ograniczonej ilości połączeń spawanych została znacznie wydłużona trwałość kotłów, a kopertowy układ komór pozwala na maksymalny odbiór ciepła ze spalin. Nowoczesny sterownik umożliwia podłączenie pompy obiegowej c.o. i c.w.u. zwiększając komfort użytkowania kotła. Nowatorski system wielopunktowego doprowadzania powietrza, które jest wprowadzane do komory spalania za pomocą sterownika oraz cichobieżnego wentylatora, sprawia że kotły te cechuje bardzo wysoka sprawność oraz równomierne i długotrwałe spalanie. Kocioł posiada również ruszt ruchomy żeliwny oraz ruszt wodny, który efektywnie odbiera energię cieplną z palącego się paliwa. Ponieważ budowa kotła pozwala na górne spalanie możemy jako paliwa użyć również samego miału węglowego.
MJ-5
Kotły typu MJ-5 to nowoczesne i ekologiczne urządzenia grzewcze przystosowane do spalania miału węglowego. Znajdują zastosowanie przy ogrzewaniu hal produkcyjnych, kurników, szklarń, itp. Zastosowana oryginalna konstrukcja kopert poziomych i pionowych, w której droga przepływu spalin jest bardzo długa sprawia, że są to urządzenia bardzo wydajne i oszczędne. Wyposażenie w elektroniczny sterownik oraz wentylator nadmuchowy umożliwia utrzymanie stałej temperatury zadanej przez użytkownika.